Etalage Dilemma's in de ggz

Het werkveld is volop in beweging. De sectie GGZ wil het gesprek aangaan met leden over de ontwikkelingen in de ggz. Helpen die vernieuwingen u om uw werk goed te kunnen doen? Of is de professionele autonomie in het gedrang?

De films schetsen een dilemma vanuit vier invalshoeken: dat van een psycholoog (behandelaar), een wetenschapper, een opleider en een cliënt. Achtergrondinformatie over het thema vindt u in het magazijn achter de etalage.