Slaap – the next frontier?

Dr. Ysbrand van der Werf
Universitair Hoofddocent Anatomie en Neurowetenschappen, VUmc
Voorzitter van de Nederlandse vereniging voor slaap/waak onderzoek (NSWO)
Auteur van ‘Iedereen slaapt; alles wat we willen weten over onze nachtrust’ (Athenaeum, 2016)
Organiserend comité Nationaal Slaapcongres

 

Er is een hernieuwde aandacht voor slaap; berichten over de rol van slapeloosheid in neurologische ziektes, psychiatrische aandoeningen en cognitieve stoornissen staan dagelijks in de media; verstoring van het dag/nacht ritme door winter- en zomertijd, jetlag en nachtdiensten leiden tot verslechtering van lichamelijk en mentaal welzijn. Omgekeerd lijkt gezonde slaap lichamelijk herstel, werking van het geheugen, reguleren van het immuunsysteem en verwerken van emoties te bevorderen. Zelfs het schoonheidsslaapje is wetenschappelijk onderzocht en bevestigd.

Ook op fundamenteel gebied wordt in hoog tempo meer bekend over de genetische, moleculaire, cellulaire, fysiologische en psychosociale processen die ten grondslag liggen aan slaap. Toch blijft een aantal basale aspecten van slaap nog steeds mysterieus; wat is de reden achter de verschillende stadia van slaap, en de regelmatige afwisseling tussen de twee heel verschillende soorten slaap: de REMslaap en de niet-REMslaap, die weer in drie niveaus is onderverdeeld naar diepte. Zelfs dromen zijn uit het verdomhoekje van esoterische verschijnselen gehaald en weer onderwerp van onderzoek, hoewel een eventuele functie van dromen nog steeds onduidelijk blijft.

Met de huidige intensivering van het onderzoek naar mechanismen en implicaties van slaap en slaapstoornissen, waarin Nederland een vooraanstaande rol speelt, beloven de komende jaren veel nieuwe inzichten omtrent, interventies gericht op, en toepassingen van, slaap.

 

Lees verder in de Nieuwsbrief Slaap van de sectie Revalidatie