Slaap bed kopje Photo by David Mao on Unsplash

Nieuwsbrief Revalidatie november 2017

Van de redactie: Wintertijd

Na onze zomereditie over EMDR is het intussen wintertijd geworden. Hierbij past een nieuw themanummer over een actueel onderwerp: Slaap. Voor je brein is het belangrijk om voldoende te slapen. Onze revalidanten geven vaak klachten over slapen aan. Regelmatig worden vragen gesteld zoals; wat is goede slaap, hoeveel slaaptijd heb je nodig en wat is van invloed op slaap? Wij hebben weer enkele enthousiaste collega’ s uit het ‘Slaap-veld’ weten te strikken om artikelen te schrijven over dit boeiende thema. Jullie suggesties voor onderwerpen, handige apps, wetenschappelijke nieuwtjes en congressen zijn nog steeds welkom. Voor nu, gun je even tijd voor deze editie om je te verdiepen in Slaap. Elze Wijnalda

Van het bestuur

U zult wel verbaasd zijn. De vorige nieuwsbrief is nog maar net verschenen en daar is de volgende al. Wat een actieve, snelle redactie. Na de uitbreiding van de redactie is deze duidelijk volledig op stoom. En dat is een groot contrast met het huidige thema, waar actie en hoge productiviteit ogenschijnlijk niet mee lijkt samen te gaan: Slaap.

Het onderwerp gaat me aan het hart en is tegelijkertijd een eeuwig probleem. Slapen is zo lekker, maar ook erg tijdrovend. Voldoende of veel slapen betekent dus tegelijk de strijd met alle andere leuke (en ook de noodzakelijke) dingen. Echter, het belang van slaap voor onze mentale en fysieke gezondheid is erg groot en ons functioneren wordt sterk door slaap beïnvloed. Stress, spanning en fysieke klachten kunnen interfereren met slaap. Onze revalidanten hebben emotionele en fysieke klachten, dus dat de frequentie van slaapproblemen hoog is lijkt evident. Tegelijkertijd is de aandacht in scholing en in de literatuur voor slaap, de achtergrond van slaap en hoe deze te behandelen niet zo groot. Ik hoop op lezenswaardige artikelen die ons hierover veel bijbrengen.

Ondertussen is de regio Noord-Holland vergevorderd met de organisatie van het congres voor 2018. Het is een veelzijdig programma geworden. Ik hoop jullie allemaal 9 maart 2018 te ontmoeten!

Ik wens jullie veel leesplezier!

Dr. Gert J. Geurtsen,
Klinisch neuropsycholoog,
Penningmeester en bestuurslid sectie revalidatie
g.j.geurtsen@amc.uva.nl