Nieuwsbrief Revalidatie april 2019

De nieuwsbrief van de sectie Revalidatie bestaat uit verslaglegging van activiteiten van de sectie, de agenda en actualiteiten op het vakgebied.