Revalidatiepsychologie Jaarcongres 2019

(Aan)passen en meten! Revalideren is maatwerk!

De maatschappij verandert in een snel tempo. Voortdurend vraagt dit van mensen om aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen. Revalidatiezorg wordt steeds complexer en meer specialistisch. Revalidanten hebben in alle complexiteit te maken met aanpassing aan een veranderde situatie in gezondheid en zijn zelf leidend in hun behandeling. Hoe kunnen wij als Revalidatiepsychologen vanuit onze expertise inspelen op actuele ontwikkelingen in de revalidatie en zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van revalidanten?

Aanmelden is niet meer mogelijk. Wilt u toch nog graag deelnemen? Dat kan door ter plekke een machtiging in te vullen en deze af te geven aan de organisatie.