OPROEP: Wie werkt mee aan handreiking over Wet zorg en dwang voor psychologen?

Ben jij kritisch, werk je in de ouderen- of gehandicaptenzorg en heb je ervaring met zorg en dwang in de praktijk? Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou! Het NIP zoekt namelijk gz-psychologen voor een reviewgroep, die het leuk vinden om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de handreiking over de Wet zorg en dwang (Wzd) voor zorgaanbieders. De handreiking gaat specifiek over de functie van de Wzd-functionaris.

Achtergrond en doel handreiking

De Wet zorg en dwang treedt op 1 januari 2020 in werking. Zorginstellingen die onvrijwillige zorg willen leveren, moeten dan een Wzd-functionaris hebben. Dit kan een arts zijn, maar ook een gz-psycholoog, volgens de wetswijziging die is ingediend op 26 november 2018.  De Wzd-functionaris moet er o.a. op toezien dat altijd de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg wordt ingezet.

Het doel van de handreiking is om o.a. de taken, bevoegdheden en de positionering van de Wzd-functionaris te beschrijven (inclusief een modeltaakbeschrijving). Jouw taak en die van de reviewgroep zal zijn om feedback te verzamelen op basis van de conceptteksten van de handreiking. Ook moet beoordeeld worden of de handreiking goed leesbaar en bruikbaar is in de dagelijkse praktijk voor onze leden.

Het NIP maakt deze handreiking niet alleen, maar doet dit samen met de brancheverenigingen Actiz en VGN en de beroepsverenigingen NVAVG en NVO.

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan de reviewgroep? Stuur dan een mail naar Michelle.Troost@psynip.nl. Vermeld ook:

  • Je naam
  • Telefoonnummer
  • in welke setting je werkt (instelling, zelfstandige praktijk)
  • met welke doelgroep je werkt (kinderen, ouderen of mensen met een verstandelijke beperking).

Je ontvangt dan op korte termijn een reactie van ons met meer informatie.

In totaal zal het gaan om 5 reviewsessies die in 2019 worden gepland (van februari tot en met juni) van circa anderhalf uur (via skype aan het einde van de middag/begin avond).