Over neurofeedback

Bij biofeedback gebruiken we lichaamssignalen (zoals temperatuur, bloeddruk, huidweerstand, ademhalingsfrequenties, zuurstofopname) voor informatie over het functioneren van het lichaam, met als doel het functioneren van het lichaam te kunnen beïnvloeden.
Bij neurofeedback gebruiken we informatie over het functioneren van het brein, om hersenactiviteit te kunnen beïnvloeden.