Sectiebestuur

NIP-NVO Samenwerkingsverband ZMVB

Wil je contact opnemen met onze bestuursleden? Mail dan naar ZMVB@psynip.nl.

Nicole Bonsen (Voorzitter)

Ik ben Nicole Bonsen. Ik heb aan de VU in Amsterdam Psychologie gestudeerd en in Nijmegen de GZ-opleiding gedaan. Op een uitstapje naar de forensische diagnostiek na heb ik altijd in de gehandicaptenzorg gewerkt, specifiek met jeugd met een licht verstandelijke beperking. In mijn werk bij ’s Heeren Loo in Dordrecht geef ik therapie, doe ik diagnostiek en ben ik supervisor en werkbegeleider.

Omdat er nog veel onbekend is over de mogelijkheden voor psychologen om diagnostiek en behandeling te bieden aan mensen met een (L)VB, vind ik het belangrijk om daar het gesprek over aan te gaan. Dat is een belangrijke reden geweest om lid te worden van het sectiebestuur ZMVB van het NIP, waar ik sinds eind 2020 voorzitter van ben. Als sectiebestuur willen we voor de psychologen, die in de gehandicaptenzorg werken, een platform bieden om kennis te bundelen en te delen. Zo hebben we een LinkedIn pagina en organiseren we webinars over inhoudelijke onderwerpen zoals wilsbekwaamheid. Ook vertegenwoordigen we als sectiebestuur, zowel binnen als buiten het NIP, de psychologen in de gehandicaptenzorg mbt verschillende onderwerpen zoals WZD, GZ-opleidingsplaatsen en beroepenstructuur.
Ik vind het fijn om psychologen, die in de gehandicaptenzorg werken, te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en om kennis te delen. Als je wilt weten wat wij als sectiebestuur ZMVB voor jou kunnen betekenen en/of als je (actief) betrokken wilt zijn bij de sectie, hoor ik dat ook graag.

 

Aliena Leidekker (Secretaris)

Begonnen als verpleegkundige, en een tijdje gewerkt binnen het werkveld van arbeid en organisatie, om uiteindelijk in de verstandelijk gehandicaptenzorg terechtgekomen als GZ-psycholoog. De rode draad is altijd werken met mensen geweest voor haar. Later in haar leven is ze klinische psychologie (volwassenen en ouderen) gaan studeren en gaan werken bij een middelgrote organisatie in het midden van het land waar ze voornamelijk mediërend werkt.
Daar is ze verantwoordelijk voor inhoud van de zorg van een deel van de cliënten. Daarnaast houdt ze zich bezig met diagnostiek, indicatiestelling, opstellen van behandelplannen, behandeling en scholing. Ook doet ze werkbegeleiding van nieuwe collega’s.

De keuze om onderdeel te zijn van de sectie ZMVB is omdat ze op landelijk niveau een bijdrage wilde leveren met de ambitie om de zorg voor de doelgroep te verbeteren. Een onderdeel daarvan is een duidelijkere positionering van psychologen binnen de verstandelijk gehandicaptensector.
Op inhoudelijk niveau richt ze zich op ontwikkelingsgericht werken met een psychiatrische bril.

Haar aandachtsgebieden zijn dubbel en trippel diagnose. Het gaat dan vaak om verstandelijke beperking, verslaving en evt. nog een psychiatrische diagnose. Ook is ze te bereiken voor vragen over hoe je meerdere partijen op de juiste manier rondom de tafel krijgt ten behoeve van die ene cliënt.

 

Fenny van Gameren (Penningmeester)

 Na de Bsc in Maastricht heeft Fenny de Msc in Rotterdam gedaan. Stage gelopen (neurodiagnostiek) op de ouderenafdeling, stemming kliniek en medische psychiatrie. Na het afronden van de stage is ze gaan werken in de verslavingszorg op de afdelingen voor mensen met  neurologisch gerelateerde problemen en ernstige ontwikkelings- en of persoonlijkheidsproblematiek. Tijdens het werken in de verslavingszorg merkte ze dat er weinig mogelijkheden leken te zijn in de diagnostiek en behandeling van LVB’ers met (chronische) verslaving. Ze ging op zoek naar plekken waar meer diagnostiekkennis was over deze doelgroep. Zo kwam ze in contact met  Abrona.  Na deze kennismaking met de sector verstandelijke gehandicaptenzorg kreeg ze de kans om bij Abrona  te gaan werken. Hier werkt zij sinds 2018 met veel plezier. Er wordt gewerkt vanuit de cliënt, in plaats vanuit een protocol.

Fenny kreeg het idee dat de sector verstandelijk gehandicaptenzorg steeds verder in de knoop komt door factoren van buitenaf waardoor mensen buiten de boot vallen. Er werd verwacht dat de sector steeds meer op de reguliere GGZ gaat lijken met de bijkomende protocollen en regels. Uit ervaring van haar eerdere werkplekken ervaart ze dat dit niet werkt voor deze doelgroep. Met het gevolg  dat mensen niet meer de juiste zorg dreigen te krijgen. Ze zet zich in om te behouden wat er goed was maar is ook op zoek naar verbreding en verrijking van de huidige zorg. Ook wil ze graag dat er meer bekendheid komt voor de verstandelijk gehandicaptenzorg en de rol van de psycholoog hierin. 

Haar aandachtsgebieden zijn Diagnostiek, De rol van sociale emotionele ontwikkeling in gedrag, AAI (Animal Assisted Interventions).

 

Merel Brands (Student in Sectie) 

Hallo, ik ben Merel Brands en ben als SiS’er (student in sectie) aangesloten bij deze sectie. Ik studeer aan het KU Leuven (master klinische psychologie voor volwassenen en ouderen) en werk als begeleider in de gehandicaptenzorg. Daar werk ik met mensen met een matig verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen. Binnen mijn werk loop ik vaak aan tegen problemen rondom diagnostiek en behandeling en hoop binnen deze sectie mijn bijdrage hierin kan leveren. Ook ben ik op dit moment bezig met onderzoek naar de huidige wetenschappelijke stand van zaken rondom onderzoek naar suïcide gedrag bij LVB’ers. Daarnaast probeer ik ook meer aandacht te krijgen voor het interessante werkveld voor (GZ) psychologen binnen de gehandicaptenzorg bij studenten en universiteiten.

Mochten jullie vragen hebben of er meer over willen weten kunnen jullie mij mailen op: siszmvb@spsnip.nl