Sectiebestuur

NIP-NVO Samenwerkingsverband ZMVB

Theo Smit2 Drs. Theo Smit (penningmeester)

NVO-VG, Orthopedagoog/GZ-psycholoog
NIP-VG, GZ-psycholoog
t.smit@philadephia.nl

Manager expertisecentrum binnen Philadelphia Zorg, betrokken bij cliënten van zeer laag niveau tot aan normaal begaafd niveau met autismespectrumstoornis. Betrokkenheid bij SGEVG/SGLVG-locaties.

Lid van de commissie misbruik met als specialisatie behandeling cliënten met plegergedrag. Daarnaast voorzitter van de vakgroep moeilijk verstaanbaar gedrag, waarin we met een aantal gedragsdeskundigen kennis delen en visie ontwikkelen bij ingewikkelde vraagstukken.

Lid van het samenwerkingsverband NIP en NVO.