De toekomst van de sectie ZMVB – Uw expertise is nodig!

De invulling van het sectiebestuur wordt nijpend in 2019, want Ruud Geus (na ruim 25 jaar) en Suzan Möller stoppen eind 2018. Ook Theo Smit heeft aangegeven dat het bestuurswerk steeds moeilijker te combineren is met zijn werk. Daarnaast komt de positie van voorzitter van het samenwerkingsverband NIP/NVO vrij aangezien Carmen van Bussel (NVO) haar functie neerlegt.

De vraag is wat de toekomst van de sectie ZMVB is. Er zijn voldoende belangrijke thema’s voor de gehandicaptenzorg (o.a. de wet Zorg en dwang, wilsonbekwaamheid, ontwikkelingen in de WMO/sociaal domein, arbeidsparticipatie en inclusie) maar hiervoor hebben we uw hulp en expertise nodig. Hoe zorgen we ervoor dat de rol van de psycholoog in de gehandicaptenzorg voldoende gewaarborgd blijft?

Het feit dat er erg veel psychologen en orthopedagogen gezocht worden in het gehandicaptenzorgveld is een belangrijk gegeven, maar maakt het nog moeilijker om mensen voor vrijwillig bestuurswerk te vinden. Het is belangrijk om goed te overwegen hoe we de meeste impact kunnen maken met de beperkte beschikbare tijd als sectiebestuur. Er is zoveel behoefte aan de kennis van onze sectie. Daarom een dringende oproep aan collega psychologen om zich te melden voor een bestuursfunctie of voor een werkgroep (bv. over visitatie, richtlijnen, zorg en dwang, EVC etc.). Zonder nieuwe bestuursleden kan de sectie niet als zodanig blijven bestaan. Ook dat kan een conclusie zijn van de ALV, dat het bestaan van een sectie ZMVB geen toegevoegde waarde meer heeft.

Over deze en andere thema’s willen we graag tijdens de ALV met u van gedachten wisselen. We hopen op nieuwe enthousiaste mensen, die zich voor onze beroepsuitoefening in de gehandicaptenzorg willen inzetten. Ook met een beperkt aantal inzetbare uren bent u van harte welkom!