Nieuwsbrief Mediation

De nieuwsbrief van de sectie Mediation bestaat uit verslaglegging van activiteiten van de sectie, de agenda van de secties en actualiteiten op het vakgebied. Indien u een bijdrage wilt leveren aan één van de volgende nieuwsbrieven kunt u uw kopij opsturen naar sectiefp@psynip.nl.