Werkgroep Aangaande Gehoor en communicatieve beperkingen – WAG

Deze NIP-werkgroep heeft tot doel te fungeren als klankbord en het vergroten van de deskundigheid van gedragskundigen die werkzaam zijn voor kinderen en jeugdigen met een auditieve en/of communicatieve beperking (doof/slechthorend/taalontwikkelingsstoornissen/communicatief meervoudig beperkt).