Werkgroep Aangaande Gehoor en communicatieve beperkingen – WAG

Deze NIP-werkgroep fungeert als klankbord en heeft tot doel het vergroten van de deskundigheid van gedragskundigen die werkzaam zijn voor kinderen en jeugdigen met een auditieve en/of communicatieve beperking (doof/slechthorend/taalontwikkelingsstoornissen/communicatief meervoudig beperkt). Er worden doorgaans twee studiedagen per jaar georganiseerd, met lezingen en discussies over onderwerpen die raakvlakken met het werkveld. Ook huishoudelijke bespreekpunten kunnen aan bod komen.

  • Neem voor meer informatie over de WAG en het WAG-lidmaatschap contact op met bestuurslid Mirjam Kievit. Ook als je informatie, nieuws of suggesties voor studiedagen wilt delen kun je mailen naar Mirjam.
  • Maak kennis met de leden van de werkgroep WAG (exclusief voor NIP-leden)