Onderwijs - Passend onderwijs

Scholen hebben een wettelijke plicht om er samen met de andere scholen in een samenwerkingsverband ervoor te zorgen dat alle leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen.