Werkgroep Schoolpsychologen

De werkgroep Schoolpsychologen valt onder de sectie Jeugd en is ook vertegenwoordigd in het sectiebestuur. Het onderling uitwisselen van informatie over inhoud, actuele ontwikkelingen en werkomstandigheden staat centraal.