Werkgroep Schoolpsychologen

De werkgroep Schoolpsychologen valt onder de sectie Jeugd en is ook vertegenwoordigd in het sectiebestuur. Het onderling uitwisselen van informatie over inhoud, actuele ontwikkelingen en werkomstandigheden staat centraal. Alle psychologen die werkzaam zijn op een school of onderwijsinstituut zijn welkom bij deze werkgroep. Maar ook psychologen die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen in dit veld kunnen zich aanmelden:

  • Aanmelden kan deze email (bijeenkomstennip@psynip.nl)