Werkgroep Schoolpsychologen

De werkgroep Schoolpsychologen valt onder de sectie Jeugd en is ook vertegenwoordigd in het sectiebestuur. Het delen van kennis en informatie over inhoud, actuele ontwikkelingen en werkomstandigheden staat centraal.