Werkgroep Schoolpsychologen

De werkgroep Schoolpsychologen valt onder de sectie Jeugd en is ook vertegenwoordigd in het sectiebestuur. Het delen van kennis en informatie over inhoud, actuele ontwikkelingen en werkomstandigheden staat centraal.

Wil je informatie over de oorlog in Oekraïne voor (school)psychologen? Download dan dit dossier ‘Oorlog Oekraïne door en voor NIP Schoolpsychologen  over o.a. psychologische eerste hulp, in gesprek met leerlingen over de oorlog en onderwijs aan nieuwkomers.