Werkgroep Jeugdhulp

De belangstelling voor jeugdhulp is groot. En dat is terecht. Kinderen en jongeren vormen een kwetsbare groep in de maatschappij. Wachtlijsten in de jeugdzorg, kindermishandeling, jeugdcriminaliteit, ondersteuning bij de opvoeding, het opgroeien in een multiculturele samenleving. Het zijn vraagstukken die steeds meer aandacht krijgen en waar psychologen een bijdrage aan kunnen leveren.

 

Psychologen in de Jeugdhulp bundelen krachten

De werkgroep is in 2007 opgericht om psychologen die in de jeugdhulp werken beter te organiseren. Door het verenigen van kennis en kracht wil de werkgroep belangrijke bijdrage leveren aan het beleid. De belangen van het kind vormen hierbij het uitgangspunt.