Wat doet het Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)?

Psychologische hulpverlening na schokkende gebeurtenissen op scholen

Geweldsincidenten, plotseling overlijden, moord, of een suïcide kunnen bij kinderen en jongeren gevoelens van onmacht, onveiligheid en zelfs trauma’s teweegbrengen. Scholen worden soms geconfronteerd met dergelijke calamiteiten, die tot verwerkingsproblemen bij de betrokkenen kunnen leiden.
De sectie Jeugd van het NIP, de beroepsvereniging van psychologen, richtte in 2004 een crisisinterventie netwerk voor schoolpsychologen op, dat bij schokkende en ingrijpende gebeurtenissen op verzoek van de school directe ondersteuning of advisering kan bieden.