Wat doet het Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)?

Psychologische hulpverlening na schokkende gebeurtenissen op scholen: geweldsincidenten, plotseling overlijden, moord, of een suïcide kunnen bij kinderen en jongeren gevoelens van onmacht, onveiligheid en zelfs trauma’s teweegbrengen. Scholen worden soms geconfronteerd met dergelijke calamiteiten, die tot verwerkingsproblemen bij de betrokkenen kunnen leiden. Het crisisinterventie netwerk voor schoolpsychologen (opgericht door de NIP sectie Jeugd) kan bij schokkende en ingrijpende gebeurtenissen op verzoek van de school directe ondersteuning of advisering bieden.