Evaluatie Studiemiddag Schematherapie

Aanpak

Om te evalueren hoe onze deelnemers de studiemiddag hebben ervaren is de dag na de studiemiddag een online enquête formulier verstuurd via de mail. Deze enquête bestond uit tien vragen met ruimte voor opmerkingen/suggesties.

 

Resultaat

De enquête is door 27 aanwezige deelnemers ingevuld. De gehele middag is beoordeeld met een ruime voldoende. Alle respondenten gaven aan dat de studiemiddag aan de verwachtingen had voldaan.

Bij opmerkingen werd geschreven dat deelnemers de studiemiddag interessant en afwisselend vonden, prettig om de recente stand van zaken te horen, het videomateriaal en de rollenspellen zorgden voor verduidelijking en het was fijn om vakgenoten te spreken. Een persoon gaf aan dat de inhoud te veel verschilde (jeugd, LVB, algehele populatie) waardoor de inhoud niet goed aansloot bij het publiek.

Een tip die we meekregen voor een volgende studiemiddag ging over de netwerkmogelijkheden (meer stimuleren dat deelnemers met elkaar gaan netwerken). Verder werd aangegeven dat de opstelling van de ruimte ervoor zorgde dat de presentatie niet voor iedereen goed zichtbaar was en dat de informatie omtrent het parkeren niet klopte. Tenslotte gaf iemand aan graag wat meer in te zijn gegaan op de algemene forensische doelgroep in plaats van specifieke doelgroepen.

 

Conclusie

Uit de resultaten van de enquête over de studiemiddag Schema Therapie door de sectie Forensische Psychologie van het NIP blijkt dat de deelnemers de studiemiddag als interessant, inhoudelijk goed opgezet en afwisselend hebben ervaren. De studiemiddag werd gemiddeld beoordeeld met een 8,3 en voldeed aan de verwachtingen van de respondenten. Aandachtspunten voor een toekomstige studiemiddag zijn de locatie en de netwerkmogelijkheden. Tenslotte zijn er een hoop suggesties gedaan voor nieuwe onderwerpen. Al met al een geslaagde dag en genoeg voer voor een volgende studiemiddag.