Electroconvulsietherapie in de Forensische Zorg

Iedereen kent de dramatische beelden uit de vorige eeuw van de insuline- en  electroschokbehandeling. Intussen is er veel veranderd en is de toepassing van electroconvulsietherapie (ECT) onder narcose voor therapieresistente patiënten een wetenschappelijk onderbouwde behandeling. Psychologen hebben met ECT alleen indirect te maken. Het is het terrein van de medici maar psychologen moeten wel op hoogte zijn van deze nieuwe ingrijpende behandelmethoden om de voorbereiding en de nazorg van deze patiënten inhoud en vorm te geven.

Vallentijn Hollander en Arthur Dernison (psychiaters) gaven een Talk over de nieuw opgerichte forensische ECT Poli bij Inforsa in Amsterdam. Conform een streng indicatieschema kunnen patiënten met een chronische depressieve of psychotische storing in aanmerking komen. De therapie houd in dat op een patiënt onder narcose een heel korte elektrische impuls (ca 1 a 2 milliseconden) rechts en links op hun voorhoofd gegeven wordt, wat een korte epileptische aanval veroorzaakt. Die therapie wordt gedurende meerdere weken herhaald. De resultaten zijn gunstig en vaak een bevrijding voor patiënten die niet meer op medicatie aanspreken en vaak helemaal vast zaten.

Tot nu wordt de therapie toegepast voor patiënten die vrijwillig de behandeling ondergaan, maar voor patiënten die in een strafrechtelijke kader in de forensische zorg behandeld worden is er nu een opening door die ECT poli. Echter ECT in de forensische zorg is een complex verhaal en zal nog een hele tijd duren totdat er een soepel traject doorlopen kan worden, waardoor de patiënten een voordeel hebben.