Nota bene van de voorzitter: De NIP contributie betaalt je werkgever!?

Notabene van de voorzitter van de sectie Forensische Psychologie – De NIP contributie betaalt je werkgever?!

Beste collega’s,

Aan het eind van  elk kalenderjaar stuurt het NIP een brief of een email rond over de lidmaatschapcontributie voor het komende kalenderjaar. Vervolgens betalen meer dan 13.000 leden keurig hun bijdrage van 25 Euro tot 401 euro, maar wist u dat u de contributie wellicht ook terug kunt krijgen via uw werkgever?

In 2018 werd het onderzoek “Gluren bij de buren” gedaan. Bij zeven verenigingen (NVO, NVvP, NVgzP, LVVP, VGCt, V&VN en de Ooa) werd het lidmaatschapsvoordeel en de contributiestructuur in kaart gebracht. De vereniging van de verpleegkundigen (V&VN met 90.000 leden) vraagt de laagste basiscontributie (60 Euro per jaar) terwijl de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) de hoogste basiscontributie (530 Euro per jaar met 2300 leden) heeft. Nu moet je altijd voorzichtig zijn met vergelijkingen, ook met deze. De contributieopbouw bij de verschillende organisaties verschilt nogal. De contributie van het NIP is maximaal 401 euro. Voor dit bedrag biedt het NIP kwaliteit en veel voordelen.

Belangrijk is dat het NIP als beroepsvereniging voor psychologen door lidmaatschap van de onderhandelaar FBZ, inspraak heeft bij de CAO onderhandelingen. In de CAO voor de GGZ-beroepen is opgenomen dat de werkgever een bijdrage betaalt voor het lidmaatschap van de beroepsvereniging. Een groot aantal psychologen declareert de factuur van het NIP via Youforce bij hun werkgever en krijgt de contributie vergoed. Zij  hebben dus geen kosten, maar wel de baten van een de beroepsverening.

Voor alle psychologen in de forensische zorg die de afgelopen jaren geen declaratie hebben ingediend het volgende advies: dien de rekening voor 2019 bij je werkgever in.

 

Udo Nabitz, voorzitter Sectie Forensische Psychologie

P.S. In september 2018 is hierover uitleg geweest in de Nieuwsbrief van het NIP.