Seminar Jeugd

Met de herstructurering in ons achterhoofd vinden we het als sectie van belang in verbinding te blijven met de andere secties van het NIP. Ook weten we dat de (forensisch) psycholoog de tendens heeft veel op eilandjes te werken. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om Britt van Beek en Vera Naber uit te nodigen om onze sectie mee te nemen in de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen binnen het jeugd werkveld. De grootste uitdaging in het gebruik van richtlijn is de toepassing van de ‘algemene’ richtlijnen naar de individuele casus. De website van richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming probeert deze vertaalslag te maken en biedt een toegankelijke website voor behandelaren voor de toepassing op de werkvloer. De richtlijnen zijn getest binnen 38 organisaties en meer dan 600 collega’s zijn betrokken geweest. Ook zijn de richtlijnen van toepassing op het forensische circuit, zoals de richtlijnen ernstige gedragsproblemen, middelengebruik en problematische gehechtheid.

Wij nodigen u dan ook uit een blik te werpen op de website om te zien hoe de website op een zeer toegankelijke wijze de vertaalslag probeert te maken tussen wetenschap en individuele casuïstiek.