De sectie op bezoek in de longstay afdeling van de Pompestichting in Zeeland

Op 14 september bezocht het bestuur van de sectie forensische psychologie de Longstay afdeling van de Pompestichting in Zeeland. Nadat de tassen, telefoons en tablets waren afgegeven en iedereen door de detectiepoortjes heen was, werden we vriendelijk ontvangen door clustermanager patiëntenzorg Peter Braun. Peter Braun gaf een inleidende presentatie over de kliniek en vertelde wat een Longstay indicatie precies inhield.

 

Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg (LFPZ) vormt een specialisme binnen de TBS met dwangverpleging. Een TBS kliniek kan een verzoek tot LFPZ-plaatsing indienen wanneer een TBS-behandeling een aantal jaren voortduurt zonder voldoende resultaat en als de patiënt in meer dan één kliniek is behandeld. Het verzoek wordt beoordeeld door de onafhankelijke Landelijke Adviescommissie Plaatsing Longstay Forensische Zorg (LAP). Vervolgens beoordeeld het LAP iedere drie jaar of de plaatsing binnen de LFPZ nog gerechtvaardigd is. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is terugplaatsing naar een reguliere behandelafdeling op den duur wel mogelijk.

 

Het doel van de behandeling in de LFPZ bestaat uit drie onderdelen, namelijk beveiliging van de maatschappij, stabiliseren van het psychiatrische toestandsbeeld en maximalisering van de kwaliteit van leven van de patiënt. De nadruk ligt op zorg op maat rekening houdend met individuele mogelijkheden. Daarnaast speelt de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het respectvol met elkaar omgaan een grote rol.

 

De dag werd afgesloten met een rondleiding over het terrein door een bewoner van de kliniek. Op het terrein was een boerderij, groentetuin, fietsenwerkplaats en timmerwerkplaats te vinden waar hard werd gewerkt. De afdelingen vielen op doordat er in plaats van beton en stalen deuren gebruik gemaakt was van verschillende houtsoorten. Ook hadden patiëntenkamers een eigen buitenruimte. Door de uitgestrekte weilanden om het terrein heen gaf de kliniek ondanks de groen geschilderde hekken een gevoel van ruimte. We waren erg onder de indruk dat in de context van hoge beveiliging en toezicht, de kliniek vooral rust en openheid uitstraalde.

 

Lotte Bindels