De nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de Forensische Psychologie: Apps en Virtual Reality

De sectie Forensische Psychologie nodigt u uit voor een studiemiddag over de nieuwste technologieën binnen ons vakgebied.

Virtual Reality blijkt al erg bruikbaar voor angstklachten en traumaverwerking, tegenwoordig wordt VR ook toegepast bij Agressie Regulatie Training. Een woedende man tegenover je doet bij de cliënt het bloed sneller stromen, lukt het de cliënt om verstandige keuzes te maken? Welke gedrag helpt daarbij? Middels de Virtual Reality-GAIME wordt een realistische situatie nagebootst waarin getracht wordt onbewuste processen te beïnvloeden. Mensen met agressieregulatie problematiek benaderen sneller sociale dreigingen, ze stappen bijvoorbeeld sneller af op iemand die boos kijkt. Door middel van een spel in een virtuele wereld leren cliënten verstandigere keuzes te maken en boze mensen te vermijden, om zo escalaties te voorkomen. Doordat VR veel realistischer is wordt het nieuw aangeleerde gedrag ook sneller toegepast in het dagelijks leven. Onderzoeker Danique Smeijers zal dit verder toelichten.

 

Naast Virtual Reality zijn Apps een hot onderwerp binnen de forensische psychologie. Paul ter Horst neemt ons mee in het gebruik van de HKT30 zelfscore app. De HKT30 is een veelgebruikt risicotaxatie instrument binnen de forensische psychologie, met behulp van de zelfscore app kunnen cliënten zichzelf scores geven over onderwerpen als verslaving, zelfredzaamheid, (anti-)sociaal gedrag, medicatietrouw en afspraken nakomen. Cliënten geven zelf aan of deze onderwerpen een risico vormen of juist beschermend zijn, daarnaast geven ze aan of ze hierbij nog hulp wensen van het team ter ondersteuning. Door deze app kan de cliënt zijn eigen voortgang bijhouden, het doel is hierdoor te komen tot meer probleembesef en een grotere verantwoordelijkheid. Het helpt de behandelaar het gesprek aan te gaan met zijn/haar cliënt en tot gezamenlijke doelen te komen,  ‘het plaatje zet aan tot een praatje’.

 

Joan van Horn en Umberto Argese zullen meer vertellen over de GRIP-app: Goede Reactie Is Preventie, een hulpmiddel voor cliënten met agressie problematiek. Een app die cliënten gemakkelijk op hun eigen mobiel kunnen downloaden en dagelijks gebruiken. De app is gekoppeld aan een hartslagsensor (polsband of borstband) en helpt cliënten signalen van spanning en boosheid te herkennen. Daarnaast helpt de app de spanning of boosheid te laten zakken. De behandelaar kan samen met de cliënt de app zo inrichten dat deze aansluit bij de wensen van de cliënt. Zo kan er een time-out kaart worden geüpload en zijn er verschillende ontspanningsoefeningen die gekoppeld kunnen worden aan het account (inclusief filmpjes en geluidsfragmenten).

 

Annemieke ter Harmsel, onderzoeker en psycholoog bij Inforsa, zal hierop aansluiten met een presentatie over de Sense-IT, een vergelijkbare applicatie voor cliënten met emotieregulatieproblematiek. Binnen Inforsa wordt deze app, die gekoppeld is aan een hartslagsensor in de vorm van een smartwatch, toegevoegd aan agressieregulatiebehandeling. Er wordt onderzocht of deze app, door middel van het terugkoppelen van (voor activiteit gecorrigeerde) hartslagwaarden, van toegevoegde waarde is bij het (tijdig) herkennen van lichaamssignalen die een voorbode kunnen zijn voor agressief gedrag. Bij verhoogde hartslagwaarden volgt een gepersonaliseerde boodschap of (reminder aan) een oefening. De app wordt samen met de cliënt ingesteld, en beoogt tevens de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten. Ook zullen de uitdagingen die bij het implementeren en onderzoeken van dergelijke nieuwe interventies horen, worden besproken.

Kom naar onze studiemiddag en ervaar hoe de nieuwste technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan effectievere cliëntenzorg.