Kwaliteitskader FZ 2021 – 2024

De psycholoog en filosoof Robert Pirsig schreef in 1974 het cultboek Zen and the Art of Motorcyle maintence. Hoewel de titel anders doet vermoeden gaat het boek over de vragen “Wat is goed?” en “Wat is kwaliteit?”. Ruim 50 jaar later probeert het ministerie van Justitie en Veiligheid een groot kwaliteits-programma een afgeleide vraag te beantwoorden: “Wat is kwalitatief goede forensische zorg?” The Art of Motorcycle Maintance verkocht wereldwijd 5 miljoen exemplaren, zo vaak zal het kwaliteitsprogramma niet gelezen worden maar een fractie daarvan zal al een verdieping voor het werkveld zijn.

Wij zijn als sectie Forensische Psychologie nauw betrokkene bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader en probeert zodoende de belangen van psychologen in de forensische zorg op elk niveau te behartigen. Negen kritische psychologen zijn bij de ontwikkeling betrokken. In het beleidsoverleg van het ministerie zijn Anneke Haringsma (beleidsmanager NIP) en Wim van Heel (AB lid NIP) vertegenwoordigd. Een eerste versie van het rapport werd op 17 september 2020 aan de stuurgroep voorgelegd en het is de planning om het kader in december 2020 aan het beleidsoverleg programma FZ aan te bieden. Op 27 oktober wordt het programma in een webinar toegelicht door Frank Candel (Programmadirecteur Forensische Zorg van JenV).

Het incident van Michael P. van 2017 heeft veel in beweging gebracht in de FZ. De publieke reacties in de samenleving waren heftig maar ook het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ingrijpende maatregelen genomen. Het Programma Forensische Zorg met vier projecten: visie, kwaliteitskader, ketenregie en effectiviteit werd door JenV opgestart. Bij het project Kwaliteitskader, dat door Q-consult uit Utrecht wordt uitgevoerd, zijn wij als sectie Forensische Psychologie van het NIP nauw betrokken. Uitgangspunt is dat het Kwaliteitskader overkoepelend moet zijn voor zorgstandaarden, richtlijnen, zorgprogramma’s en kwaliteitscertificeringen. Daarin ligt een grote uitdaging om een balans te vinden tussen generieke inzetbaarheid en specialistische toepasbaarheid. De kritische toets van de betrokken leden van het NIP probeert de ontwikkelaars herin scherp te houden. Het vertrekpunt is de patient-journey die symbolisch in vijf fasen is ingedeeld.

 

 

 

 

 

 

 

Gezien de diversiteit en complexiteit van de patienten-journeys werd de reikwijdte (scope) van het Kwaliteitskader beperkt op de Forensische Zorg. Er worden vijf pijlaars nader uitgewerkt naar kwaliteitsnormen:

1. Persoonsgerichte zorg en veiligheid
2. Vakmanschap
3. Organisatie van zorg
4. Samenwerken
5. Informeren over resultaten

Bij de ontwikkeling van het rapport is het de intentie geweest om zo veel mogelijk betrokken partijen en instanties (in totaal 10) te betrekken, wat is gelukt. Naast de betrokken beroepsverenigingen (NIP, NVvP, V&VN, BSPW) zijn ook De Nederlandse GGZ, MIND, DJI, SVG, 3RO en het EFP betrokken.
Het conceptrapport versie 0.6 werd aan de Stuurgroep Kwaliteitskader FZ op 17 september voorgelegd. Het is de bedoeling dat het Kwaliteitskader nog in 2020 door het Beleidsoverleg Forensische Zorg ter geaccordeerd wordt. Vervolgens kan het Kwaliteitskader opgenomen worden in het register van het Zorginstituut van Nederland (ZiNL) en krijgt daarmee een bindende karakter.

– Udo Nabitz, voorzitter van de Sectie Forensische Psychologie
– Sebastiaan van Luik, lid van het Expertpanel