In 2022 geen minutenregistratie in de Forensische Zorg

Het Zorgprestatiemodel GGZ & FZ wordt met ingang van 2022 ingevoerd. Het is een ambitieus project. Voor de inhoud van de Forensische Zorg heeft het weinig directe gevolgen voor de administratie en financiële afhandeling. De beloftes zijn: minder administratie, verblijfsdagen, verrichtingen en consulten en sneller financiële afhandelingen. Het NIP en DJI denken direct hierover mee.

Het was een grote stap voor de GGZ om in 2007 van verrichtingen naar de DBC over te gaan. Toen ik in 2008 voor het eerst de inkoop gids van Zorgverzekeraar Nederland (ZN) zag, vond ik het een belediging van ons werk. Ons toegewijd, persoonlijk en complex werk met de cliënten en patiënten werd gereduceerd op behandelminuten. De GGZ zorg en FZ kwam volledig onder het primaat van de Euro’s en de minuten. Er was enig protest maar men legde zich daarbij neer door de belofte dat na een of twee jaar van minutenregistratie de integrale tarieven voor een diagnose groep (Diagnose Behandel Combinatie) vastgesteld worden. Daarvan is niets terecht gekomen maar in 2015 werd het project “Het Engelse Model” gestart.

Het Engelse Model, later het Clustermodel, is een indicatie- en evaluatiemodel voor de Basis GGZ, Specialistische GGZ, Langdurige GGZ en Forensische Zorg. Drie supercluster common mental disorders, psychotische stoornissen en organische stoornissen worden onderscheiden. Een pilot met de Health of Nation Outcome Scale (HoNOS) als instrument voor de indicatie en evaluatie werd uitgevoerd. In 2019 werd het Zorgprestatieproject van Nza met acht werkgroepen gestart. De doelstelling is o.a. het opheffen van de minuten registratie, herkenbaarheid van de verrichtingen en minder administratie. Na een jaar is het project behoorlijk gevorderd. De planning is dat de heel GGZ in 2022 over gaat naar het Zorgprestatiemodel. In stap naar integratie van de hele GGZ sector die naar mijn mening positief is.

Voor degenen die belangstellingen hebben, kijk naar de video van Cornelis Jan Diepeveen, projectmanager Zorgprestatiemodel GGZ & FZ of lees het artikel van Jeffrey Roelofs en Noud Engelen ‘Van confectie naar maatwerk’ in De Psycholoog 55, nr. 6 (juni 2020). Voor vragen kan je contact opnemen met beleidsmedewerker Yvonne Moolenaar: yvonne.moolenaar@psynip.nl