Vrijdagmiddagbijeenkomst - Interveniëren met positieve psychologie

Vrijdag 17 januari 2020 vond een  A&O vrijdagmiddagbijeenkomst over floreren plaats. Met 40 collega’s hebben Marjolijn Punt en Matthijs Steeneveld de wetenschap en praktijk van floreren onderzocht. Sinds het ontstaan van de positieve psychologie is ‘floreren’ een populair thema.

 

Floreren volgens Keyes

Corey Keyes definieert floreren als de aanwezigheid van emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden. Kort gezegd komt dit neer op je gelukkig voelen, een betekenisvol leven leiden en het gevoel dat je erbij hoort in de maatschappij.

De aanwezige psychologen hebben deze en andere definities van floreren stevig onder de loep genomen. Enkele waardevolle inzichten:

  • Floreren draait onder andere om iets voor een ander doen.
  • Floreren is een werkwoord, het is geen ‘eindpunt’ om te bereiken maar meer een manier om je leven te leiden.
  • Floreren is afhankelijk van de omstandigheden. Enerzijds heb je niet altijd invloed op tegenslag, anderzijds kun je ook bij tegenslag je eigen floreren vergroten.

Na enkele korte werkvormen (zie voorbeeld) die floreren kunnen versterken, hebben we gezamenlijk kennis gedeeld over interventies.

 

Korte interventie: sterke kanten ontdekken

Het gebruik van je kenmerkende sterke kanten (talent, kernkwaliteit) draagt bij aan floreren. In een meditatie hebben de aanwezigen hun sterke kanten onderzocht. Je kunt zelf deze oefening als meditatie of gedachteoefening doen.

Om te beginnen richt je je aandacht op je ademhaling. Je hoeft niet anders te ademen, merk simpelweg de lichamelijke ervaring op. Richt je vervolgens op een eigen herinnering aan een moment waarop je floreerde. Het hoeft niet alleen een blij moment te zijn. Kies een moment waarop je ‘lekker bezig was’. Stel jezelf dat moment weer levendig voor. Waar was je, met wie? Wat deed je, wat gebeurde er? Wat hoorde je, rook je, zag je? Welke houding had je?

Vervolgens breng je je aandacht naar wat je nu ervaart. Welke gedachtes, emoties en fysieke ervaringen komen er op als je terugdenkt aan dat moment? Daarna (met die herinnering nog steeds levendig) reflecteer je op jezelf. Wat deed je toen dat paste bij jouw sterke kanten? Welke positieve karaktereigenschappen of kwaliteiten gebruikte jij op dat moment van floreren?

Tot slot kun je nagaan hoe je die sterke kanten de komende tijd meer zou kunnen inzetten. Wat brengt dat je? Eindig met het richten van je aandacht op je eigen ademhaling.