Werkgroep Burn-out

Burn-out is een populair begrip waarover nogal wat misverstanden en vooroordelen bestaan. Is alles wat we als burn-out omschrijven wel een burn-out? Wat zijn de symptomen en hoe pak je het aan? De sectie Arbeid & Organisatie heeft een A&O-werkgroep opgericht die zich met maatschappelijke vraagstukken rondom burn-out bezig houdt.

 

Whitepaper en manifest

De sectie Arbeid & Organisatie vraagt aandacht voor het nog steeds grote probleem en heeft speciaal hiervoor een Manifest (pdf) en Whitepaper (pdf) ontwikkeld, met veel dank aan de leden van de werkgroep Burn-out.

In het Manifest wordt gewezen op misverstanden die breed leven over burn-out en in de Whitepaper wordt vanuit een wetenschappelijke insteek verder uitgediept hoe het echt zit. Ook bevat de Whitepaper een model voor stadia van burn-out, ontwikkeld door de werkgroep en gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke en praktijkinzichten.

 

Expertise delen met stakeholders

De werkgroep rapporteert aan het bestuur van de sectie. Ook heeft de sectie een groep wetenschappers uitgenodigd om met hen mee te denken over een strategie en visie. Zij timmeren flink aan de weg om hun expertise over burn-out te delen met stakeholders. Van de politiek tot verzuimverzekeraars.

Hiermee dragen zij bij aan de visie van de sectie A&O om vanuit de psychologie te werken aan het versterken van de kwaliteit van mensen in organisaties. Ze versterken met hun inzichten de werkende, het team, de organisatie en de maatschappij.

  • Lees de artikelen die over dit thema zijn verschenen in tijdschrift De Psycholoog – dossier Burn-out

 

NIP werkgroep burn-out levert input aan Tweede Kamerleden en ministerie van SZW

De werkgroep burn-out heeft input geleverd op de consultatie voor een initiatiefwet. Het gaat om de initiatiefwet Recht op onbereikaarheid.

Ook heeft de werkgroep gereageerd op het overleg over Arbeidsomstandigheden en Handhaving in de Tweede Kamer.

Daarnaast is door de sectie A&O een position paper (pdf) opgesteld over een toekomstbestendige arbeidsmarkt met daarin ook aandacht voor dit thema.

 

Op weg naar een visie Burn-out

De bevindingen van de eerste sessie van de werkgroep zijn in beeld gebracht door de tekenaar Kristel Peijnenborg van Visueeltjes (zie illustraties). Lees ook het impressieverslag in het NIP-katern  van De Psycholoog.

Samenwerken met de wetenschap

De sectie A&O betrekt de wetenschap bij het opstellen van de visie. Op 28 januari 2019 brainstormde het bestuur met vijf A&O-hoogleraren over burn-out. Hoogleraren Tinka van Vuuren, Fred Zijlstra, Jac van der Klink, Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker gaven input voor de wetenschappelijke basis van een visie waar de sectie A&O aan werkt. Ook van deze brainstorm is een visueel verslag gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen staan altijd aan!

“De stressrespons blijkt volgens de neurobiologie geen respons op een stressor (dreiging) te zijn maar een default respons die ‘altijd aan staat’ tenzij er veiligheid wordt waargenomen. Deze ‘omgekeerde’ stresstheorie kan verklaren waarom langdurige stressresponsen veelal voorkomen in uiteenlopende situaties zonder per se veel stressoren. Dit zijn bijvoorbeeld eenzaamheid, lage sociaaleconomische status, niet-natuurlijke omgevingen, vroege (zelfs prenatale) stress of emotionele verwaarlozing, of verminderde lichamelijke weerbaarheid (bijv. obees, ziek, oud). Wat deze situaties gemeenschappelijk hebben is verminderde sociale of fysieke veiligheid. Stressmanagement kan zich dus beter richten op condities en vaardigheden die -grotendeels onbewuste- waarneming van veiligheid bevorderen dan op omgaan met stressoren.”

Kijk de lezing terug van Jos Brosschot, bijzonder hoogleraar psychofysiologische mechanismen van alledaagse stress aan de Universiteit Leiden, tijdens het NIP-lustrumcongres.