Over de sectie A&O

De sectie Arbeid & Organisatie zet zich in voor alle psychologen werkzaam op het gebied van de arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) en de arbeids- en gezondheidspsychologie (A&G). Psychologen werkzaam op dat terrein houden zich bezig met uiteenlopende zaken zoals personeelsselectie, loopbaanontwikkeling, training, management, de hantering van werkstress en ziekteverzuim, counseling, sociale werkvoorziening en beroepskeuze.