Boeken - A&O november 2019

 

 

 

 

Talent is goed, ambitie is beter
Lidewey van der Sluis
Dit boek gaat over talentmanagement in de meest zuivere vorm. Het beschrijft wat het is, waarom het in een organisatie van levensbelang is, en waar het om vraagt.

De empathische organisatie
Henk Noort
Het vermogen om zich te verplaatsen in de positie van klanten, medewerkers en andere stakeholders is binnen veel organisaties onvoldoende ontwikkeld. En empathie is nu juist een cruciale succesfactor…

Organisatievibe – Energie als het vertrekpunt van verandering en innovatie
Arjen Banach
Hoe bouw je een cultuur waarin professionals energie krijgen van het werk dat ze doen en van de omgeving waarin ze werken?

 

 

 

 

Canon van HRM – 50 theorieën over een vakgebied in ontwikkeling
Willem de Lange, Peggy De Prins, Beatrice van der Heijden
Waar komt talentmanagement vandaan? Wat is duurzaam HRM? Welke ontwikkelingen zijn te zien in motivatietheorieën? En in strategisch HRM? Wat houdt employability in?

Leiderschap in de digitale wereld – Voorbereid zijn op morgen
Ralph Knegtmans & Ylva Poelman
Knegtmans en Poelman onderzoeken wat de gevolgen zijn van de opkomst van digitale technologie voor organisaties en de benodigde eigenschappen van hun leiders.

Verpak je Succes! – Impact maken met je zakelijke profilering
Sacha Bertus
Past jouw verpakking bij het inhoudelijke verhaal dat je wilt vertellen? Realiseer je dat je niet altijd gezien wordt zoals je bent, maar zoals iemand anders je waarneemt, juist op de werkvloer.