Oproep Pijn Alliantie in Nederland (PAiN)

In 2017 is de Pijn Alliantie in Nederland opgericht. Namens het NIP hebben Han Samwel en Gert-Jan Prosman zitting in het Algemeen Bestuur van PAiN en is Anja van den Hout vervanger. Na een aanloopperiode komen de activiteiten nu op gang. Zo worden plannen ontwikkeld om onderwijs op gebied van chronische pijn te bevorderen en worden congressen (mee) georganiseerd.