‘Directe verwijzing naar medische psychologie loont’

Met enige trots, vanwege de goede initiatieven van onze collegae uit Friesland, attenderen wij jullie hierbij op het artikel over Medische Psychologie, dat onlangs (in week 43, 2018) is verschenen in Medisch Contact.

Niet alleen de medisch specialisten, maar ook de huisartsen in Friesland kunnen rechtstreeks gebruik maken van medisch psychologische zorg vanuit het ziekenhuis.

Dit initiatief sluit goed aan bij de actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg: meer aandacht voor doelmatige zorg, de patiënt centraal, zinnige en zuinige zorg, regie bij de huisarts, verplaatsen van de zorg van de 2e lijn naar de 1e lijn, de zorg organiseren in samenhangende netwerken waar financiële drempels geen rol meer spelen.

De Medische Psychologie heeft bij deze thema’s een belangrijke rol te spelen.

 

Wat is Medische Psychologie?

De Medische Psychologie is een vakgebied binnen de somatische gezondheidszorg dat primair vormgegeven wordt door BIG-geregistreerde klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en gezondheidszorgpsychologen. Het bevordert snellere genezing, klachtenvermindering, en kwaliteit van leven van patiënten en hun systemen die zich met lichamelijke klachten en aandoeningen wenden tot medisch specialistische zorg. Het onderscheidt zich van de geestelijke gezondheidszorg door specifieke kennis en ervaring, een eigen wetenschapsdomein, en nauwe samenwerking met medisch specialisten. Hierdoor alleen al is het wat betreft volume en onderlinge consultatiemogelijkheden gebonden aan de SGZ, en vanwege versnippering en verarming hierin niet te realiseren in de eerste lijn.

 

Uit de pilot blijkt dat zowel patiënten, huisartsen als zorgverzekeraars veel baat hebben bij rechtstreekse verwijsmogelijkheden voor de huisarts naar de Medische Psychologie. Wat betreft zorgkosten komt naar voren dat veel zorgkosten bespaard worden. Dit is in lijn met de verwachting: er is inmiddels veel wetenschappelijke evidentie voor dat de inzet van medisch psychologische zorg, bij een grote diversiteit aan somatische klachten en aandoeningen, leidt tot kostenbesparingen. Veel zorgkosten worden nu onnodig gemaakt (denk aan herhaalconsulten, opnames, extra onderzoeken, SEH-bezoeken, medicatie), omdat de achterliggende angst dan wel stemmingsproblemen onvoldoende in beeld zijn.

Nu ziekenhuizen de komende jaren flink moeten bezuinigen, heeft de Medische Psychologie een grote opdracht, om hieraan een bijdrage te leveren. De uitkomsten van de pilot hebben ertoe geleid dat nu in alle Friese ziekenhuizen door vakgroepen Medische Psychologie deze zorg wordt aangeboden.

De volgende stap is dat ook de andere ziekenhuizen deze stap zetten!

 

Dus vakgenoten: in actie!

Lees hier het volledige artikel