Deelnemers gezocht: project psychosociale zorg bij somatische aandoeningen.

Voor het project psychosociale zorg bij somatische aandoeningen participeert het NIP in een project vanuit de patiënt federatie. Hiervoor zoeken we geïnteresseerde leden die mee willen werken. Van Simon de Groot, de projectleider namens het NIP, kregen we het volgende verzoek: