Normgegevens

Deze normen van neuropsychologische tests zijn door Schmand in samenwerking met collega’s ontwikkeld. De normen zijn verwerkt in een Excel bestand, dat de ruwe testscores omzet in T-scores en percentielen. Ook wordt hier testmateriaal ter beschikking gesteld, dat op andere wijze niet of moeilijk te verkrijgen is, maar wel relevant is voor de neuropsychologische diagnostiek.