Veelgestelde vragen

Ga naar psynip.nl/pe-online. Uw inlognaam is uw relatienummer of registratienummer (zonder letters NIP en voorloopnullen) en het wachtwoord dat u van het NIP heeft ontvangen.

Controleer of u het juiste nummer heeft om in te loggen (uw relatienummer of registratienummer zonder de letters NIP en zonder voorloopnullen).

Controleer of uw wachtwoord juist is. U heeft een wachtwoord van het NIP ontvangen. Als u een nieuw wachtwoord heeft aangevraagd, is daarmee het oude wachtwoord komen te vervallen. Een nieuw wachtwoord aanvragen kan door 'Wachtwoord vergeten' te kiezen en uw gebruikersnaam in te vullen. U krijgt uw wachtwoord per email toegestuurd.

Mocht het alsnog niet lukken, kunt u contact opnemen met het NIP via ledenadministratie@psynip.nl.

 1. Ga naar psynip.nl/pe-online en log in met uw nummer en wachtwoord. Kies het gewenste traject.
 2. Kies Verzoek tot toelating registratietraject wanneer u wilt starten met een registratietraject
 3. Kies Verzoek tot directe inschrijving registratie wanneer u voldoet aan de eisen voor directe inschrijving
 4. Kies Verzoek tot toelating herregistratietraject wanneer u al bent geregistreerd en wilt herregistreren
 5. Volg de stappen die het systeem aangeeft om het dossier aan te maken.
 1. Ga naar psynip.nl/pe-online en klik op Naar PE-online. U kunt inloggen met uw relatienummer. Bij leden is dat  het nummer dat ook op al uw correspondentie staat, het nummer zonder de letters NIP en de voorloopnullen. Niet-leden hebben het nummer op aanvraag ontvangen via e-mail van registraties@psynip.nl
 2. Voer uw wachtwoord in. Indien u uw wachtwoord vergeten bent, klikt u op Wachtwoord vergeten. U ontvangt dan per e-mail een nieuw wachtwoord en het oude wachtwoord vervalt daarmee. Mocht u uw wachtwoord niet via de e-mail ontvangen, dan heeft het NIP geen juist e-mailadres van u. Neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@psynip.nl.
 3. U bent ingelogd en automatische opent PE-online in een nieuw scherm.
 4. U bent nu op het beginscherm van PE-online en hier kunt u een keuze maken uit verschillende trajecten.
 5. U kunt hier klikken op Mijn dossier, bovenin de menu-balk. In uw dossier ziet u het overzicht van uw activiteiten.
 1. Na inloggen op PE-online gaat u naar Mijn Dossier. Daar klikt u op de naam van het verzoek waarbij u documenten wilt toevoegen. U ziet voor elk onderdeel de blauwe letters Toevoegen staan. U kunt hier activiteiten toevoegen.
 2. Vul eerst de datum in waarop de activiteit voltooid/afgelopen is (bij een lopende activiteit, zoals werkervaring, kunt u de datum van vandaag invullen). Klik op Volgende.
 3. Vul in dit scherm gegevens in die betrekking hebben op de activiteit. Bij Bijlage kunt u een document uploaden (bij een scholingsactiviteit bijvoorbeeld het certificaat van deelname).
U krijgt via PE-online een bericht van het NIP zodra uw verzoek is goedgekeurd.
Als uw dossier is goedgekeurd, ontvangt u een certificaat. Tevens krijgt u een nieuw traject in PE-online, namelijk een nieuwe herregistratieperiode (tenzij er geen herregistratie hoort bij de aanvraag van uw keuze, zoals de BAPD en het supervisorschap Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP). U krijgt eenzelfde dossier, dat voor de komende vijf jaar geldig is en waar alle geaccrediteerde scholing automatisch in terechtkomt. U kunt hier tussentijds ook documenten in uploaden en u kunt na vijf jaar dit dossier indienen om uw verzoek tot herregistratie te doen.
U krijgt via PE-online en via de post bericht. Uw naam wordt doorgehaald in het register en u staat niet meer ingeschreven. U mag de bijbehorende titel niet meer voeren en uw naam wordt niet meer vernoemd in de lijsten met geregistreerde psychologen voor de zorgverzekeraars. Tevens vervalt hiermee het recht op vrijstelling van BTW. Als u geen verzoek indient, wordt uw naam ook doorgehaald en ontvangt u hiervan bericht via de post.
 1. Maak eerst alle gegevens compleet, dus lever alle gevraagde gegevens aan. Uw status komt op compleet te staan als u alle voor iedereen verplichte gegevens heeft ingevoerd (als u bovenin klikt op Mijn dossier, komt compleet te staan in de vierde kolom).  Het kan echter zijn dat er meer gegevens nodig zijn, dus gaat u dit goed na. Dit kunt u doen door alle vragen goed door te nemen en waar nodig te beantwoorden.
 2. Als u vervolgens bovenin de blauwe balk klikt op Mijn dossier ziet u een balk waarin een aantal kolommen staan. In de eerste kolom staat nu: Dossier indienen en in de vierde kolom staat of uw verzoek compleet is.
 3. Indien u alle benodigde gegevens heeft ingevoerd kunt u uw dossier indienen, klik op de blauwe letters: Indienen dossier.
 4. Loop nu een aantal stappen door die voor zichzelf spreken.
 5. U krijgt een nieuw scherm waarbij u op volgende moet klikken, vervolgens krijgt u in de meeste gevallen een scherm waarbij u moet aanvinken dat u de beroepscode van het NIP onderschrijft en dat uw dossier naar waarheid is ingevuld. Klik nog een keer op verstuur/volgende.
 6. Als u weer op volgende klikt, ziet u in de meeste gevallen een optie om een betalingsmethode te kiezen (uitzondering is als er geen bedrag verschuldigd is). U kunt ofwel via iDeal ofwel via overboeking betalen. Als u kiest voor overboeking krijgt u een e-mail met betaalinstructies. U betaalt aan Docdatapayments (een rekeningnummer in Duitsland). Let op: uw dossier wordt alleen in behandeling genomen als u heeft betaald. Als u nu doorgaat is uw dossier definitief aangemeld.
 7. Om te controleren of het verzoek indienen gelukt is kunt u teruggaan naar Mijn dossier in de blauwe balk en vervolgens zal nu in dezelfde balk als bij stap 2 Verzoek aangemeld staan.
Neem contact op met de secretaris van de registratiecommissie: mail naar registraties@psynip.nl o.v.v. de betreffende registratie, of bel via het algemene nummer: 030 – 820 15 00.
Log in via psynip.nl/pe-online en ga naar uw dossier in PE-online. Vervolgens staat bovenin uw scherm een klein geel envelopje, waarin berichten staan. U kunt ook op Mijn dossier klikken, ook hier vindt u de berichten en kunt u reageren. Tevens ontvangt u via e-mail een bericht dat er een bericht voor u klaarstaat.
Log in in PE-online, ga naar Mijn Dossier, daar vindt u een overzicht van uw berichten.
 1. Bovenin het scherm staat een envelopje waarmee u de berichtenpagina kunt openen. U kunt hier uw berichten lezen.
 2. Als u een bericht opent staat onderin het bericht: 'Klik hier om naar het desbetreffende scherm te gaan. Als u op hier klikt, komt u in uw dossier.
 3. In dit dossier kunt u naar beneden scrollen en hier vindt u het kopje Vraag & antwoord. Hieronder staat in blauwe letters nogmaals het bericht of de berichten. Als u hierop klikt, opent het bericht en hier kunt u bovenin op een knop Antwoord klikken.
 4. Vink hier in het kopje Aan de betreffende persoon aan, typ nu uw bericht en met de knop Versturen wordt het bericht verzonden.
 5. U kunt ook een nieuw bericht sturen i.p.v. een reactie. Dit doet u door vanaf stap 4 niet het bericht open te klikken maar te klikken op Nieuwe vraag en vervolgens stap 5 te doorlopen.
Voordat u het registratieverzoek kunt indienen, dient u informatie te geven over uw werkervaring, uw diploma en uw VOG. Daarbij moet u documenten uploaden. Dit gaat als volgt:
 1. Scan en save (opslaan) het document.
 2. Het uploaden van bestanden werkt in principe hetzelfde als het uploaden van een document bij een e-mailbericht. Als u de wizard doorloopt verschijnt vanzelf een button Document toevoegen. Als u daarop klikt kunt u in uw bestandsmappen het document selecteren.
 3. Let op: Heeft u geen 'pop-up blokker' aanstaan? Deze kan ervoor zorgen dat de wizard niet zichtbaar wordt. 
 4. Indien er staat dat uw dossier compleet is, kan het zijn dat u niets meer aan uw dossier kunt toevoegen. In dit geval dient u of contact op te nemen met een medewerker van registraties, ofwel u dient een document uit uw dossier te verwijderen om vervolgens te kijken of u het nu wel kunt uploaden (en vervolgens kunt u het andere document ook weer toevoegen).
Als u hulp nodig heeft bij het indienen van een registratieverzoek, kunt u de Handleiding PE-online 4.0 (pdf) raadplegen.
U logt in via psynip.nl/pe-online Hier kunt u op Mijn dossier klikken en als u dan weer op uw dossier klikt, komt u op de pagina waar u documenten kunt toevoegen. U dient vervolgens eerst een datum in te vullen en op Volgende te klikken. Daarna kunt u documenten uploaden.
In de meeste gevallen moet u, om ingeschreven te kunnen worden in het register, de beroepscode onderschrijven. Zodra u het registratieverzoek volledig hebt ingevuld verschijnt in het hoofdscherm een button Verzoek indienen. Als u daarop klikt, dan wordt u gevraagd de beroepscode door middel van een vinkje te ondertekenen. Het betreft dus een digitale ondertekening. Ook leden (die bij hu lidmaatschap de beroepscode al hebben ondertekend) moeten deze beroepscode opnieuw onderschrijven.
Wanneer u uw dossier in één dag invult en dus bij alle wizards dezelfde invoerdatum geeft, geeft het systeem een waarschuwing. Deze waarschuwing houdt uitsluitend in dat u op deze datum al iets heeft ingevoerd. U kunt na het wegklikken van de waarschuwing gewoon door. U moet nog wel een extra keer op de knop Volgende klikken.
Nee, hiervoor dient u terug te gaan naar Mijn Dossier en op de knop Dossier opsturen te klikken.  Als er een bedrag verschuldigd is, komt u in een betalingsmodule, waarna het dossier wordt verstuurd naar het NIP.
Op het scherm krijgt u direct na verzending een Pop-Up te zien met een ontvangstbevestiging. Hieraan ziet u dat uw dossier in goede orde is ontvangen. Dit betekent dat het dossier bij ons is terechtgekomen, het zegt niets over een eventuele goed- of afkeuring van het dossier door de commissie. In Mijn dossier kunt u ook zien dat de knop dossier insturen is gewijzigd in In behandeling of Verzoek aangemeld.
 1. Log in in PE-online
 2. Klik op Mijn dossier
 3. Klik op de blauwe tekst vooraan de regel van de aanvraag waarvan u de factuur wilt inzien.
 4. Onderaan het scherm wat u nu voor u heeft, ziet u de factuurgegevens. Klik op het referentienummer om de factuur te openen.
Heeft u een herinneringsbericht ontvangen, dan kunt u ook via dit bericht meteen online betalen.
 1. Log in in uw PEonline-dossier
 2. Klik op Berichten (blauwe tekst bovenin het scherm)
 3. Open het bericht, en kies voor online betalen
 • Log in in uw PE-online dossier
 • Klik op mijn Mijn-dossier
 • Klik op de blauwe tekst vooraan de regel van de goedgekeurde aanvraag waarvan u de factuur wilt inzien.
 • Onderaan het scherm wat u nu voor u heeft, ziet u de factuurgegevens. Klik op het referentienummer om de factuur te openen.
Uw presentie wordt na afronding van de scholing doorgaans binnen 3 maanden ingevoerd in PE-online door de scholingsinstelling. Is dit niet gebeurd, dan kunnen hier meerdere oorzaken voor zijn:
 • De scholingsinstelling heeft uw presentie nog niet opgevoerd.
 • Ze heeft uw presentie opgevoerd, maar niet onder uw NIP-nummer
 • De scholingsinstelling heeft uw presentie onder een niet relevant ID-nummer toegevoegd (accreditatie is nl. altijd gebonden aan een specifieke registratie). U ziet dan in het activiteitenoverzicht de scholing staan, met de uitleg: De scholing is niet aangevraagd bij deze beroepsgroep. Benadert u in bovenstaande gevallen de scholingsinstelling met het verzoek uw presentie juist in te voeren. Noemt u in uw verzoek de relevante gegevens: uw naam en NIP-nummer, de titel van de scholing, datum van afronding en het ID-nummer waaronder de punten zijn toegekend voor uw (her)registratie. Als u het ID-nummer niet kent (dit staat als het goed is op uw certificaat), noemt u dan de registratie waarvoor u de punten bijgeschreven wilt krijgen.
 • De scholingsinstelling heeft geen accreditatie aangevraagd voor de registratie waarvoor u de scholing wilt opvoeren. In sommige gevallen kunt u de scholing dan zelf in uw dossier zetten. Om te bepalen of dit in uw geval mogelijk is, raadpleegt u de inhoudelijke regels hierover van de specifieke registratie.