Mijn registratiedossier in PE-online

PE-online is het digitale registratiesysteem voor scholing, intervisie, supervisie en werkervaring van het NIP. PE staat voor Permanente Educatie. Mocht u na bestudering van de handleiding (pdf) of de FAQ nog vragen hebben over het digitaal (her)registreren, neem dan contact op via registraties@psynip.nl. Graag hierbij vermelden om welke registratie het gaat.

Log in voor toegang tot PE-Online