Veelgestelde vragen: Aanmelding en procedure PSYCHOLOOG NIP

 1. Krijg ik automatisch het recht tot gebruik van de titel PSYCHOLOOG NIP als ik lid word van het NIP?
 2. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om het recht tot het gebruik van het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP te verkrijgen?
 3. Ik heb een onbetaalde werkervaringsplaats. Mag ik deze uren meetellen om aan de norm van 1440 uur werkervaring te komen?
 4. Zijn er kosten verbonden aan het verkrijgen van het recht op het gebruik van het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP?
 5. Het lukt me niet om aan twee verklaringen van PSYCHOLOOG NIP te komen. Hoe kan ik toch het dienstmerk aanvragen?
 6. Is er een format voor een werkgeversverklaring ter vervanging van één van de verklaringen?

1. Krijg ik automatisch het recht tot gebruik van de titel PSYCHOLOOG NIP als ik lid word van het NIP?

Nee, dat dient u apart aan te vragen. Het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP is wel gekoppeld aan het lidmaatschap, maar u dient hiervoor een aparte aanvraag te doen. Dat kan door middel van Aanvraagformulier Psycholoog NIP.

2. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om het recht tot het gebruik van het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP te verkrijgen?

 • U bent lid van het NIP, en;
 • U bent in het bezit zijn van een doctoraal of masterdiploma Psychologie, en;
 • U heeft minimaal 1440 uur psychologische werkzaamheden verricht, en;
 • U heeft twee verklaringen, met betrekking tot uw praktijkvoering, van PSYCHOLOGEN NIP overlegd;

OF

 • U bent lid van het NIP en;
 • U bent ingeschreven in het BIG-register Gezondheidszorgpsycholoog of hebt vóór 1993 een doctoraal of masterdiploma psychologie behaald

3. Ik heb een onbetaalde werkervaringsplaats. Mag ik deze uren meetellen om aan de norm van 1440 uur werkervaring te komen?

Ja, dat mag. Wat betreft de werkervaring is het volgende van belang:

 • De werkervaring van driekwart jaar dient ná het doctoraal-of Masterexamen te zijn opgedaan.
 • Zowel betaald als onbetaald werk kan worden meegeteld (dus ook postdoctorale stages).
 • Naast werkzaamheden in de toegepaste psychologie kunnen ook werkzaamheden in het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek worden meegeteld.
 • Er hoeft niet onder supervisie te zijn gewerkt.

4. Zijn er kosten verbonden aan het verkrijgen van het recht op het gebruik van het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag.

5. Het lukt me niet om aan twee verklaringen van PSYCHOLOOG NIP te komen. Hoe kan ik toch het dienstmerk aanvragen?

Wanneer binnen de werksetting van de aanvrager slechts één PSYCHOLOOG NIP werkzaam is, kan in plaats van de tweede verklaring een werkgeversverklaring worden bijgevoegd met een functieomschrijving van de aanvrager. In de functieomschrijving dient een duidelijke opsomming te zijn opgenomen van de taken van de aanvrager. De werkgeversverklaring en de verklaring PSYCHOLOOG NIP mogen niet door dezelfde persoon worden ondertekend.

6. Is er een format voor een werkgeversverklaring ter vervanging van één van de verklaringen?

Er is geen format voor de werkgeversverklaring. Belangrijk is in ieder geval dat vermeld wordt wat de aard van uw werkzaamheden zijn en voor hoeveel uur/welke periode u dit doet. De werkgever moet aangeven dat deze een goede indruk heeft gekregen van uw werkzaamheden.