Veelgestelde vragen

Aanmelding en procedure

Het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP is gekoppeld aan het lidmaatschap, maar je dient hiervoor een aparte aanvraag te doen via het Aanvraagformulier.
  • Je bent lid van het NIP
  • Je bent in het bezit van een doctoraal of masterdiploma Psychologie
  • Je hebt minimaal 1440 uur psychologische werkzaamheden verricht
  • Je overlegt twee verklaringen die zijn ondertekend door een PSYCHOLOOG NIP die ten minste drie jaar gerechtigd is de titel te voeren, een Registerpsycholoog NIP of een BIG-geregistreerde gz-psycholoog, psychotherapeut of orthopedagoog-generalist
OF
  • Je bent lid van het NIP en;
  • Je bent ingeschreven in het BIG-register Gezondheidszorgpsycholoog of je hebt vóór 1993 een doctoraal of masterdiploma psychologie behaald
Ja, dat mag. Wat betreft de werkervaring is het volgende van belang:
  • De werkervaring van driekwart jaar dient ná het doctoraal-of masterexamen te zijn opgedaan.
  • Zowel betaald als onbetaald werk kan worden meegeteld (dus ook postdoctorale stages).
  • Naast werkzaamheden in de toegepaste psychologie kunnen ook werkzaamheden in het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek worden meegeteld.
  • Er hoeft niet onder supervisie te zijn gewerkt.
Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag.

Wanneer je slechts één verklaring kunt laten ondertekenen door een psycholoog, kan in plaats van de tweede verklaring een werkgeversverklaring worden bijgevoegd met een functieomschrijving van de aanvrager. In de functieomschrijving dient een duidelijke opsomming te zijn opgenomen van de taken van de aanvrager. Deze twee verklaringen mogen niet door dezelfde persoon worden ondertekend. .

Er is geen format voor de werkgeversverklaring. Belangrijk is in ieder geval dat vermeld wordt wat de aard van je werkzaamheden zijn en voor hoeveel uur/welke periode je dit doet. De werkgever moet aangeven dat deze een goede indruk heeft gekregen van je werkzaamheden.

 

Verschil PSYCHOLOOG NIP en Registerpsycholoog NIP

De titel Registerpsycholoog NIP is verbonden aan inschrijving in bepaalde registers. Een registerinschrijving borgt een bepaald niveau van vakbekwaamheid, volgend uit twee jaren post-masteronderwijs. Het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP is niet verbonden aan inschrijving in een register. Het staat voor het NIP-lidmaatschap plus een bepaalde hoeveelheid werkervaring als psycholoog. Je kunt het dienstmerk aanvragen als je lid bent van het NIP en een bepaalde hoeveelheid werkervaring als psycholoog hebt opgedaan.
Nee, dat is niet de bedoeling. Achter de titel Registerpsycholoog NIP is wel een toevoeging mogelijk.
Nee. Het recht op gebruik van het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP vraag je apart aan met het Aanvraagformulier PSYCHOLOOG NIP.