Herregistratie gz-psychologen / psychotherapeuten, BIG-geregistreerd

Herregistratie in het BIG-register is wettelijk verplicht voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten. Om u te kunnen herregistreren moet u in de afgelopen vijf jaar ten minste 3120 uur hebben gewerkt als gz-psycholoog. Voldoet u niet aan deze werkervaringseis, dan kunt u een scholingstraject volgen om in aanmerking te komen voor herregistratie.