Overgangsregeling

Overgangsregeling EuroPsy voor Nederlandse aanvragers

Wanneer u niet kunt voldoen aan de reguliere aanvraagprocedure voor EuroPsy, dit houdt in u heeft geen registratie als GZ-psycholoog (BIG) of Registerpsycholoog NIP, kunt u een aanvraag voor opname in het EuroPsy Register indienen via de overgangsregeling.

Deze overgangsregeling staat tot 1 september 2016 open voor aanvragen.