Uitstel aanvragen & Bezwaarschrift indienen

Mocht u als gevolg van ziekte of zwangerschaps- en bevallingsverlof en/of ziekte of overlijden van naaste familie in de periode van uw (her)registratie niet in staat zijn om binnen de gestelde termijn te voldoen aan de (her)registratie-eisen, kunt u een verlengingsverzoek indienen.