Registratiedossier

Nadat uw aanmelddossier is goedgekeurd, start u het registratietraject. Hiervoor krijgt u twee jaar de tijd (drie maanden voordat de twee jaar verstreken zijn ontvangt u bericht). Tijdens het traject gaat u aan de slag met het het opdoen van werkervaring, co-mediation, het volgen van scholing en supervisie en het schrijven van casusverslagen en een werkstuk.