Registratiedossier

Nadat het aanmelddossier is goedgekeurd, kun je starten met het registratietraject. Hiervoor krijg je twee jaar de tijd (drie maanden voordat de twee jaar verstreken zijn ontvang je bericht). Tijdens het traject ga je aan de slag met werkervaring, co-mediation, scholing en supervisie en het schrijven van casusverslagen en een werkstuk.