Aanmelddossier

Voor het aanmaken van een aanmelddossier meldt u zich aan via PE-online. U leest ook hoe u een dossier aanmaakt.  Een aangemaakt aanmelddossier is drie maanden geldig. Gedurende deze periode vult u het dossier met de benodigde stukken. Als het dossier compleet is, dient u het in. Als u het dossier niet binnnen drie maanden indient, vervalt het dossier en wordt de informatie die u erin geplaatst heeft verwijderd.