Herregistratie-eisen

Wie staat ingeschreven in het register Psycholoog Mediator NIP moet zich elke vijf jaar herregistreren. Dit betekent dat hij elke vijf jaar moet voldoen aan de voorwaarden en eisen voor herregistratie.