Herregistratie-eisen

Als ingeschrevene in het register Psycholoog Mediator NIP moet u zich elke vijf jaar herregistreren. Dit betekent dat u moet voldoen aan de voorwaarden en eisen voor herregistratie. De registratiecommissie bericht ten minste drie maanden van tevoren over het verstrijken van de registratietermijn en over de mogelijkheid een herregistratieverzoek te doen en de hiervoor geldende vereisten.

  • Let op: als u vóór afloop van de vigerende termijn geen verzoek tot herregistratie doet, wordt uw inschrijving in het register doorgehaald op de eerste dag na het verstrijken van de vigerende termijn van inschrijving.