Herregistratie

Als ingeschrevene in het register Psycholoog Mediator NIP moet  je je elke vijf jaar herregistreren. De registratiecommissie bericht ten minste drie maanden van tevoren over het verstrijken van de registratietermijn en de vereisten voor het indienen van een verzoek tot herregistratie.

  • Let op: als je vóór afloop van de vigerende termijn geen verzoek tot herregistratie doet, wordt je inschrijving in het register doorgehaald op de eerste dag na het verstrijken van de vigerende termijn van inschrijving.