Herregistratie

Herintreding

Bent u eerder ingeschreven geweest in het register Psycholoog Mediator NIP en wilt u opnieuw opgenomen worden in het register? Dan kunt u een verzoek tot herintreding indienen.