Werkervaring

1. Hoe toon ik werkervaring aan?

In loondienst
Indien u in dienst bent bij een werkgever dient u een werkgeversverklaring te laten ondertekenen. Dit is een verklaring van uw werkgever, waarin hij de volgende punten aangeeft: een verklaring van het dienstverband, periode van het dienstverband, functie, werkuren en een beschrijving van de werkzaamheden. De werkgeversverklaring dient volledig ondertekend te worden en indien voorhanden voorzien van een firmastempel.

Zelfstandig ondernemer
Indien u zelfstandig ondernemer bent, dient u een recent, gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel of een accountantsverklaring aan te leveren, naast de werkgeversverklaring die u invult.

 

2. Volstaat mijn CV als zijnde werkervaring?

Nee, uw CV volstaat niet om uw werkervaring aan te tonen. U dient hiervoor een werkgeversverklaring (en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel/accountantsverklaring als zelfstandige) aan te leveren.

 

3. Het bedrijf waarvoor ik werkte is failliet/opgeheven, hoe kom ik nu aan een werkgeversverklaring?

Indien het echt niet meer mogelijk is aan verklaring te komen dan kunt u een kopie van uw arbeidsovereenkomst/contract aanleveren, en een ontslag/beëindigingsbrief, zodat er toch een periode beschreven wordt. Als u geen ontslagbrief (meer) heeft, kunt u mogelijk van de periode een aantal loonstrookjes/jaaropgaves opgeven zodat toch duidelijk wordt dat u in deze periode werkzaam was bij het bedrijf.

 

4. Mijn KvK-uittreksel is niet ondertekend/niet recent, mag dat?

Nee, uw KvK-uittreksel moet recent zijn(anders kunnen wij niet zien of het bedrijf nog bestaat), en het moet (digitaal) ondertekend zijn door de KvK omdat het document anders niet geldig is.

 

5. Mijn werkgeversverklaring is niet ondertekend door mijn werkgever, is dit toch voldoende?

Nee, uw werkgeversverklaring dient te allen tijde ondertekend te zijn, en indien voorhanden met een stempel van het bedrijf, zodat duidelijk wordt dat het een officieel document is.

 

6. Ik heb stage gelopen tijdens mijn master bij een gespecialiseerd bedrijf in Arbeid- en Organisatiepsychologie, tevens werd ik daar intensief begeleid door een supervisor. Wordt deze tijd beschouwd als postmaster werkervaring?

Nee, postmaster ervaring is ervaring na uw afstuderen als psycholoog.