Registratiedossier

Registratie gaat via een online dossier in PE-online. Voor informatie over PE-online klik hier.
Nadat uw aanmelddossier is goedgekeurd kunt u aan de slag met uw registratietraject. Voor dit traject krijgt u vijf jaar de tijd, het registratiedossier dient te worden ingediend vijf jaar nadat het aangemaakt is, u ontvangt een bericht drie maanden voordat de vijf jaar verstreken zijn. Tijdens dit traject gaat u aan de slag met het volgen van scholing, supervisie en u doet werkervaring op, op het gebied van de psychologie van arbeid en gezondheid. Vervolgens vult u uw registratiedossier met documenten die deze ontwikkelingen onderbouwen. Voldoet u aan de eisen voor registratie en is uw registratiedossier compleet, dan dient u uw dossier in.

De volgende zaken zitten in uw dossier:

  • Een bewijs van de opgedane werkervaring in het werkveld psychologie van arbeid en gezondheid
  • Bewijzen van gevolgde scholing
  • Bewijzen van gevolgde supervisie
  • Een Verklaring omtrent het Gedrag