Registratiedossier

Nadat je aanmelddossier is goedgekeurd kun je starten met het registratietraject. Hiervoor krijg je  vijf jaar de tijd (je ontvangt een bericht drie maanden voordat de vijf jaar verstreken zijn). Je gaat u aan de slag met scholing, supervisie en werkervaring en vult het registratiedossier met documenten die deze ontwikkelingen onderbouwen.

 

Werkervaring: veelgestelde vragen over de eisen en bewijsvoering
Als je in loondienst werkt, dien je een werkgeversverklaring te laten ondertekenen. Dit is een verklaring van de werkgever met daarin:
  • een verklaring van het dienstverband
  • periode van het dienstverband
  • functie
  • werkuren
  • beschrijving van de werkzaamheden
De werkgeversverklaring dient volledig ondertekend te worden en zo mogelijk voorzien van een firmastempel. Ben je zelfstandig ondernemer, lever dan een recent, gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel of een accountantsverklaring aan, naast de werkgeversverklaring die je invult.
Nee, een CV volstaat niet om werkervaring aan te tonen. Je dient hiervoor een werkgeversverklaring (en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel/accountantsverklaring als zelfstandige) aan te leveren.
Als het echt niet meer mogelijk is aan verklaring te komen, kun je een kopie van je arbeidsovereenkomst/contract aanleveren, en een ontslag/beëindigingsbrief, zodat er toch een periode beschreven wordt. Heb je geen ontslagbrief (meer), kun je mogelijk van de periode een aantal loonstrookjes/jaaropgaves opgeven van de periode dat je bij het bedrijf werkzaam was.
Nee, je KvK-uittreksel moet recent zijn (anders kunnen wij niet zien of het bedrijf nog bestaat), en (digitaal) ondertekend door de KvK omdat het document anders niet geldig is.
Je werkgeversverklaring dient te allen tijde ondertekend te zijn, en indien voorhanden met een stempel van het bedrijf, zodat duidelijk wordt dat het een officieel document is.