Bepalingen t.a.v. supervisie, intervisie en leertherapie