Registratie: aanmelding en traject

Registreren als Neurofeedbackpsycholoog NIP gaat via PE-online. Hierin kunt u een dossier bijhouden. Voor de uitgebreide eisen die worden gesteld aan registratie in het register Neurofeedbackpsycholoog NIP, zie het registratiereglement (pdf).