Registratie: aanmelding en traject

U wilt zich registreren als Neurofeedbackpsycholoog NIP. Registreren gaat via een online systeem: PE-online. Hierin kunt u een dossier bijhouden.

Voor de uitgebreide eisen die worden gesteld aan registratie in het register Neuorfeedbackpsycholoog NIP, zie registratiereglement (pdf).