Herregistratie-eisen

Wie staat ingeschreven in het register Neurofeedbackpsycholoog NIP moet zich elke vijf jaar herregistreren. Dit betekent dat hij elke vijf jaar moet voldoen aan de voorwaarden en eisen voor herregistratie. De registratiecommissie bericht ten minste drie maanden van tevoren over het verstrijken van de registratietermijn. Als u vóór afloop van de vigerende termijn geen verzoek tot herregistratie doet, wordt uw inschrijving in het register doorgehaald op de eerste dag na het verstrijken van deze termijn.