Herregistratie

Wie staat ingeschreven in het register Neurofeedbackpsycholoog NIP moet zich elke vijf jaar herregistreren. De registratiecommissie bericht ten minste drie maanden van tevoren over het verstrijken van de registratietermijn. Als je vóór afloop van de vigerende termijn geen verzoek tot herregistratie doet, wordt je inschrijving in het register doorgehaald op de eerste dag na het verstrijken van deze termijn.