Herregistratie

Herintreding

Bent u eerder ingeschreven geweest in het register Neurofeedbackpsycholoog NIP en wilt u opnieuw worden opgenomen in het register? Dan kunt u een verzoek tot herintreding indienen. Als u (aantoonbaar) in de afgelopen 5 jaar aan de herregistratie-eisen heeft voldaan, kunt u direct herintreden.