Herregistratie

Herintreding

Ben je eerder ingeschreven geweest in het register Neurofeedbackpsycholoog NIP en wil je opnieuw worden opgenomen in het register? Dan kun je een verzoek tot herintreding indienen. Als je (aantoonbaar) over de afgelopen vijf jaar aan de herregistratie-eisen hebt voldaan, kun je direct herintreden.