Herregistratie

Herintreding

Bent u eerder ingeschreven geweest in het register Neurofeedbackpsycholoog NIP en wilt u opnieuw opgenomen worden in het register? Dan kunt u een verzoek tot herintreding indienen.

Om direct te kunnen herintreden dient u aan te tonen in de afgelopen 5 jaar aan de actuele herregistratie-eisen te hebben voldaan.