Bepalingen ten aanzien van supervisie

Met betrekking tot de supervisie geldt dat u

 1. Gedurende deeltraject 2 minimaal 25 uur supervisie dient te volgen, welke evenredig dient te zijn verdeeld over het aantal werkuren.
 2. U heeft de mogelijkheid om te kiezen uit de voor hem/haar passende supervisievorm:
 3. individuele supervisie, of;
 4. groepssupervisie.
 5. De supervisie dient onder begeleiding te staan van een door de registratiecommissie erkende supervisor. Met betrekking tot de supervisor gelden de volgende bepalingen:
 6. De supervisor is een gezondheidszorgpsycholoog of Registerpsycholoog NIP.
 7. De supervisor is aantoonbaar deskundig en heeft minimaal 5 jaar zelfstandig gepraktiseerd als Neurofeedbackpsycholoog.
 8. De supervisor heeft korter dan drie jaar geleden een door de registratiecommissie erkende opleiding tot supervisor gevolgd. Ten bewijze hiervan overlegt de supervisor de certificaten of aanwezigheidsbewijzen verstrekt door het opleidingsinstituut.
 9. Indien de supervisor niet voldoet aan de voorwaarde onder lid 3.c van dit artikel, dan geldt de volgende voorwaarde:

De supervisor beschikt over aantoonbare ervaring met het geven van supervisie, dit ter individuele beoordeling van de registratiecommissie.

 1. Het is niet toegestaan als supervisor op te treden wanneer tussen u en de supervisor een familierechtelijke betrekking dan wel een economisch samenwerkingsverband bestaat.
 2. De supervisie dient te voldoen aan de volgende procedurele voorschriften:
 3. U doet aan het einde van registratietraject schriftelijk verslag van de werkzaamheden en de supervisie. Het supervisieverslag heeft een omvang van minimaal 3 en maximaal 5 bladzijden A4 en bevat tenminste:
 4. de data van de supervisie;
 5. een korte weergave van de besproken onderwerpen en de leerdoelen;
 6. een conclusie van de supervisant, en;
 7. een eindoordeel van de supervisor te bevatten en dient te zijn ondertekend door de supervisor.
 8. Voor de afronding van het deeltraject is een positieve beoordeling van uw supervisor vereist.
 9. U dient een tussentijds rapport in wanneer:
 10. een verandering plaatsvindt in uw werksituatie en/of oorspronkelijke werkplan;
 11. uw supervisor niet langer beschikbaar is, en;
 12. zich anderszins een belangrijke wijziging voordoet in uw supervisie.