Bepalingen ten aanzien van intervisie

Met betrekking tot de leertherapie geldt dat:

 1. Deze als doel heeft kennis over de eigenschappen van het eigen systeem te vergroten en de werking van het eigen hersenreguleringssysteem te optimaliseren middels:
 2. het ondergaan van een QEEG en de resultaten te analyseren met behulp van een database;
 3. de resultaten samen te vatten in een rapport waarin werkingsmechanismen van de hersenen in relatie tot de database wordt weergeven en resulteert in een onderbouwd trainingsplan. en;
 4. dit trainingsplan geldt als uitgangspunt voor tenminste 20 en ten hoogste 30 trainingssessies.
 5. Het doel van de trainingssessies is het leren kennen van de reacties van het eigen systeem door het ondergaan van neurofeedback trainingen. Daarbij kan het verhelpen van symptomen en/of het optimaliseren van eigen prestaties het te beogen effect zijn.
 6. De leertherapie bestaat uit tenminste vijf contacturen met de leertherapeut.
 7. De leertherapeut mag niet dezelfde persoon zijn als de supervisor.
 8. U doet aan het einde van deeltraject 2 schriftelijk verslag van de leertherapie. Het verslag van de leertherapie heeft een omvang van minimaal 3 en maximaal 5 bladzijden A4 en bevat een korte weergave van de bevindingen met daarin tenminste:
 9. een interpretatie eigen QEEG;
 10. het opstellen van het behandelplan, en;
 11. een korte evaluatie van de behandeling, doelen en vooral ervaringen.